Jokaisella Nuorisoasuntojen asukkaalla on mahdollisuus saada STEA:n tukemaa neuvontaa ja ohjausta asumisen asioihin puhelimitse, ajanvarauksella ja avoimien ovien aikaan. Joissakin tilanteissa kevyt ohjaus ja neuvonta ei ole riittävää haasteellisen elämäntilanteen vuoksi. Monipuolista tukea ja ohjausta varten Tasna ry:n omistama Nuori Kullervo Oy tarjoaa ostopalveluna tuettua asumista.

Tuetun asumisen tarkoituksena on auttaa asiakasta itsenäisen elämän alkuun sekä asumisasioissa että kokonaisvaltaisemmin myös muilla elämän osa-alueilla, jotta asuminen ja muu elämä olisi mahdollisimman tasapainoista. Asukas saa tuetussa asumisessa oman ohjaajan, jota tapaa säännöllisesti tuen vahvuuden mukaan. Nuori Kullervo Oy tarjoaa tarjoaa tuetun asumisen palvelua kahdessa eri toimipisteessä Tampereella. Tammelassa tarjotaan kevyttä, perus-, sekä vahvaa tukea. Intensiivituen yksikkö TIITU sijaitsee Kaukajärvellä. Tarkemmat yhteystiedot löytyvät ”Yhteystiedot”- välilehdeltä.

Tuetun asumisen esite

Tuettuun asumiseen hakeminen:

Hakuprosessi käynnistyy yhteydenotosta vastaavaan ohjaajaan, jolloin voidaan sopia haastatteluaika. Haastattelun tarkoituksena on kartoittaa millaista tukea nuori tarvitsee. Samalla toimintamme tulee tutuksi myös nuorelle.